PLF Tutorials

LEGAL TUTORIALS FOR DOING BUSINESS IN VIETNAM

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên


Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ

Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ;

Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp:

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư có điều kiện;
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;

Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Lưu ý:

Ngoài những văn bản kể trên, doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần phải cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh:

  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
  • Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý giữa đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và bên được ủy quyền;
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền;
  • Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phản Hồi hoặc Đặt Câu Hỏi