PLF Tutorials

LEGAL TUTORIALS FOR DOING BUSINESS IN VIETNAM

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên


Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ

Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ;

Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp:

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư có điều kiện;
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Lưu ý: Trường hợp công ty huy động thêm vốn của tổ chức, cá nhân khác để tăng vốn điều lệ thì ngoài thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty còn phải đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp sang loại hình tương ứng.
 

Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giảm vốn điều lệ;

Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Lưu ý:

Ngoài những văn bản kể trên, doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần phải cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh:

  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
  • Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý giữa đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và bên được ủy quyền;
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền;
  • Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 

Phản Hồi hoặc Đặt Câu Hỏi