PLF Tutorials

LEGAL TUTORIALS FOR DOING BUSINESS IN VIETNAM


Chính sách thanh toán

1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản căn cứ theo giá trị thanh toán và quy định pháp luật liên quan đến việc thanh toán. Lưu ý rằng PLF không áp dụng phương thức thanh toán trực tuyến.

2. Thời gian thanh toán

Tùy theo từng dịch vụ pháp lý mà PLF và quý Khách hàng sẽ thỏa thuận thời gian thanh toán khác nhau. Thời gian thanh toán cụ thể sẽ được ghi nhận tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý, Phụ lục, Văn bản xác nhận.