PLF Tutorials

LEGAL TUTORIALS FOR DOING BUSINESS IN VIETNAM


Chính sách đổi, trả dịch vụ

Do tính chất đặc thù của dịch vụ pháp lý, vì vậy PLF áp dụng các chính sách như sau:

1. Chính sách đổi dịch vụ

PLF chỉ thực hiện đổi dịch vụ đã thỏa thuận sang dịch vụ khác khi có sự đồng ý của hai bên về nội dung dịch vụ, giá trị dịch vụ, thời gian thanh toán và các điều khoản, điều kiện khác có liên quan.

PLF hoàn toàn có quyền từ chối yêu cầu đổi dịch vụ của khách hàng và không hoàn trả lại giá trị dịch vụ đã thanh toán trước đó.

2. Chính sách trả dịch vụ

Khách hàng không được trả dịch vụ mà PLF đã cung cấp. PLF không hoàn trả lại giá trị dịch vụ đã thanh toán trước đó.