PLF Tutorials

LEGAL TUTORIALS FOR DOING BUSINESS IN VIETNAM


Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu tại plf.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,… Đây là các thông tin mà plf.com.vncần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để plf.com.vnliên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên tên giao dịch và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho plf.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin cá nhân của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
plf.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
  • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và plf.com.vn;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá thông tin cá nhân của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại plf.com.vn.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: plf.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.​​
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật tại plf.com.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty Luật TNHH Tư Luật
Địa chỉ: Lầu 12, Ruby Tower, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +8428 3821 2161
Email: legal@plf.vn
 
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu plf.com.vnthực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, plf.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng tại plf.com.vn được plf.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của plf.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, plf.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
plf.com.vn yêu cầu các cá nhân khi sử dụng dịch vụ tại plf.com.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. plf.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 
7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến plf.com.vn hoặc địa chỉ Công ty hoặc qua email.
Email: legal@plf.vn
Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.   
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.